Tant Hilda Gredelin

Tant Hilda Gredelin

Barn som får lyssna till berättelser ges stöd i utvecklingen av tänkandet, den egna identiteten och utvecklar även sin fantasi. Barnet lär sig förstå orsakssamband vilket stärker uppbyggnaden av den egna identiteten. Det har visat sig att muntligt berättande stöder språkinlärningen, utvecklar språkliga färdigheter hos invandrarbarn och halvspråkiga barn samt unga.

Tant Hilda Gredelin berättar sagor, skrönor, fabler och berättelser för dig som är mellan 1-10 år. För små barn kan Tant Hilda även berätta och visa rit- och flanosagor.