Terapigården

Terapigården

Vi på Terapigården arbetar tillsammans med terapi- och skolhundar.

Vad är en terapihund?
En terapihund är en social tjänstehund som alltid arbetar på ordination mot en tredje person tillsammans med sin förare. Det kan exempelvis vara en fysio- eller ergoterapeut som ordinerar besöken. Terapihunden är en extra resurs som hjälper till att öka motivation för exempelvis rehabilitering och klienten kan träna både fysiska och psykiska och kognitiva funktioner. Tillsammans med ett terapihundsekipage kan klienten även träna upp sitt sociala samspel.

Varför använda sig av terapihund?
Att arbeta med en terapihund flyttar klientens fokus från den egna oförmågan och klienten får istället en trevlig stund tillsammans med hunden. Klienter som arbetat med terapihund brukar inte uppleva det som ett träningstillfälle och tänker inte på att de genom en promenad med hunden också har tränat både sin balans- och gångförmåga.

Hör av er så berättar vi mer om denna terapiform!