Pörkenäs

Pörkenäs

Idag har vi från Glädjespridarna medverkat på Krigsinvalidernas årliga sommarfest ute vid Pörkenäs. Det var en stor ära för oss!