Verkstan

Verkstan

Denna veckas torsdag, 24.8 kommer vi att testa Glädjespridarnas nya koncept "Verkstan" vid Pedersheim i Bennäs.

Två glada nyblivna händiga pensionärer kommer ut med arbetsbacken fylld av snickarglädje. Tillsammans skall de bygga en vindflöjel som kommer att pryda gårdsplanen.